• Предишни анкети:
  • -Как оценявате административното обслужване в съда ?           резултати
  • -Намирате ли необходимата Ви информация на сайта на съда? резултати