Декларации по чл.12 от ЗПУКИ

    Раздел I - Магистрати(от сайта на ВСС)

Декларации

   Раздел II - Съдебни служители

Декларации по чл.12 т.1 във вр. с чл.5 ЗПУКИ

Декларации по чл.12 т.2 във вр. с чл.14 ЗПУКИ

3 Декларации по чл.12 т.3 ЗПУКИ

    Декларации по чл.12 т.4 ЗПУКИ