Правила за дейността и организацията на съдебните заседатели към Окръжен съд - Пловдив

(актуализирани със Заповед № РД 169/01.11.2017 г.)

 

Наръчник на съдебния заседател

 

СПИСЪК

на съдебните заседатели към Окръжен съд Пловдив

с мандат 2013-2018 г.

 

1.  Александър Стайков Тосев

2.  Анахид Гарбис Хънгикян

3.  Анна Петрова Видева

4.  Антоанета Колева Мазгалова

5.  Асен Маринов Маринов

6.  Атанас Александров Куртенков

7.  Атанас Димитров Даилов

8.  Атанас Димитров Папаризов

9.  Атанас Костадинов Барев

10. Атанас Петров Тавков

11. Атанаска Велкова Жилова

12. Божидар Георгиев Игнатов

13. Валя Костадинова Кисьова

14. Венета Методиева Чакърова

15. Веселина Танева Балджиева

16. Георги Иванов Христозов

17. Георги Илиев Георгиев

18. Георги Русев Атанасов

19. Гергана Филипова Филипова

20. Даниела Бисерова Биринжиева

21. Даниела Кирилова Мустакова

22. Данко Арсов Арсов

23. Диана Тодорова Терзийска

24. Димитринка Ангелова Миленчева

25. Дора Вътева Тилевска

26. Доротея Тоскова Кирякова

27. Екатерина Георгиева Петкова

28. Елена Цветкова Андреева

29. Еленка Димитрова Златева

30. Елисавета Стоянова Василева

31. Желязко Илиев Григоров

32. Здравец Стефанов Лазаров

33. Здравка Димитрова Порязова

34. Златка Христева Какова

35. Иван Александров Чунчуков

36. Йоанна Кръстева Ангелова

37. Йовка Михайлова Петкова

38. Катя Стойчева Колева

39. Красимир Костадинов Ставрев

40. Красимира Василева Вътева

41. Людмила Георгиева Тошева

42. Людмила Христова Лендров

43. Маргарита Спиридонова Белчева

44. Мариана Георгиева Дербатова

45. Мариана Кирилова Ставрева

46. Марийка Тодорова Донкова

47. Мария Александрова Янкулова

48. Мария Василева Никовска

49. Мария Николова Балабанова

50. Мария Славова Дафова

51. Маруся Стефанова Христозова

52. Миглена Иванова Иванова

53. Мариела Спасова Стоева

54. Митка Георгиева Тодорова

55. Надя Георгиева Бесалева

56. Невена Благоева Георгиева

57. Невена Георгиева Карамфилова

58. Николай Атанасов Кърнев

59. Петранка Йорданова Дешкова

60. Петранка Тодорова Митева

61. Петър Василев Марков

62. Петър Маринов Куков

63. Петя Тенчева Филипова

64. Пламен Николов Краевски

65. Пламена Стоянова Тонева

66. Рада Илиева Ружинова

67. Росен Росицев Петров

68. Румен Костадинов Филипов

69. Румяна Тодорова Станчева

70. Светла Николова Станчева

71. Симеон Николов Стаменов

72. Сирмо Петров Сирмов

73. Соня Димитрова Христова

74. Соня Ничева Тодорова

75. София Петрова Ковачева

76. Спаска Георгиева Георгиев

77. Стоян Петров Петров

78. Тодор Илиев Тодоров

79. Тодорка Илиева Димитрова

80. Цветан Стоилов Докторов

81. Цветозара Игнатова Пенкова