В Пловдивския окръжен съд работят 53 съдии и 100 служители. Обособени са наказателно, гражданско І инстанция, гражданско въззивно и търговско отделение.

 
Обща структура на ПОС
 

    Съдебен окръг: Община Пловдив, Община Брезово, Община Калояново, Община Родопи, Община Раковски, Община Съединение, Община Хисаря, Община Марица, Община Асеновград, Община Садово, Община Лъки, Община Куклен, Община Карлово, Община Сопот и Община Първомай.

    Адрес: гр. Пловдив, 4000, бул. “Шести септември” № 167

Банкови сметки(от 01.12.2014г.):

Обслужваща банка – "Централна кооперативна банка"АД
- SWIFT BIC код на банката /за всички сметки/:CECBBGSF
- транзитна сметка / съдебни такси и глоби /       : BG12 CECB 9790 31F0 4522 00 
- набирателна сметка/за вещи лица и гаранции/:BG19 CECB 9790 33F0 4522 00

   факс: 032/623 129

Информационен център- тел.032 656 283

ЗАПОВЕД РД 95/19.06.2018 г. - относно предоставяне на достъп до информация

телефони:

 
председател
032/656 201
 

зам.-председател Наказателно отделение

032/656 202
 

зам.-председател Гр. отделение, І инстанция и Търговско отделение

032/656 201

 

зам.-председател Гр.отделение, ІІ инстанция

032/656 205
 

съдебен администратор

032/656 233
 
административен секретар
032/656 231
факс 032/656 286
 
главен счетоводител
032/656 230
 
информационен център

032/656 283

 
обща и фирмена регистратура
032/656 234
 
деловодство наказателно отделение
/дела първа инстанция/
032/656 243
 
деловодство наказателно отделение
/въззивни дела/
032/656 242
 
деловодство гражданско отделение
/въззивни дела/

032/656 244
032/656 245
032/656 246
032/656 247


 
деловодство гражданско отделение
/искови дела/

032/656 247
032/656 248

 

деловодство търговско отделение
/дела първа инстанция/
дела по несъстоятелност

032/656 238
032/656 239
032/656 240
032/656 237

  деловодство административни дела 
032/656 248

Отчетен доклад 2017 г.

 Бюджет Окръжен съд - Пловдив за 2018 г.