1.Конституция на Република България -глава шеста(за Съдебната власт)

 

     2.Закон за съдебната власт

 

     3.Правилник за администрацията в съдилищата-в сила от 22.08.2017 г.