1.Вътрешни правила за организацията на работата на съдебните помощници в Окръжен съд-Пловдив.

       2.Вътрешни правила за изпращане на документи в електронен вариант до адвокати вписани в регистъра на АК гр. Пловдив.

          1 Приложение № 1-з а я в л е н и е

     3.Вътрешни правила за обработване на жалби и сигнали за нередности, нарушения, корупция и измами.

 

      4.Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Окръжен съд Пловдив.

        Приложение № 1-з а я в л е н и е за достъп до обществена информация

    5.Вътрешни правила за изпращанена съобщения и призовки от Окръжен съд Пловдив чрез електронен пощенски адрес .

         Приложение № 1-з а я в л е н и е за изпращане на съобщения и призовки по e-mail