ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ  ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА

21.01.2019 – 25.01.2019 г.

 

21.01.2019 г.

 

1.   НОХД№718/2017 г. – докл. Хр. Симидчиев, 10.00 ч., 2 зала

Подсъдими са Гюнай М., Георги М и Петър Тр.

Срещу подсъдимия Гюнай М. е повдигнато обвинение в това, че на 8.08.2009 г. в гр. Пловдив, в качеството си на дежурен лекар по клиника във Втора хирургична клиника на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив, поради немарливо изпълнени на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – лекарска професия и при независимо съпричиняване с Георги М., Петър Тр. и Атанас Б. /спрямо когото наказателното производство е прекратено/ е причинил смъртта на Б. А., настъпила на 13.08.2009 г., като е нарушил чл. 4 т.1 и чл. 5 от Наредба №25 от 4.11.1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ /обн. ДВ бр. 98 от 12.11.1999 г. , в сила от 16.11.1999 г./ на министъра на здравеопазването, както следва:

-   чл. 4 т.1: „Обект на спешна медицинска помощ са: всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застращаващо живота им“ – като не е преценил, че болният Б. А. е в състояние на ранен следоперативен перитонит, което пряко е застрашавало живота му и е изисквало оказването на спешна медицинска помощ

-    чл.5: „Качеството на оказаната в лечебните заведения спешна медицинска помощ отговаря на правилата за добра медицинска практика“ – като не е провел активно наблюдение на болния Б. А. в ранния следоперативен период, изразяващо се в периодични лични прегледи на болния и свързаните с тях физикални, образни и лабораторни изследвания и повикване на консултанти, с което е довел до забавянето на единствено правилното лечение – спешна оперативна намеса за преустановяване на ранния следоперативен перитонит на болния Б. А. – престъпление по чл. 123 ал.1 предл. 2-ро вр. с чл. 2 ал.2 от НК.

Срещу подсъдимия Георги М. е повдигнато обвинение в това, че 8-9.08.2009 г. гр. Пловдив, в качеството си на дежурен лекар по клиника във Втора хирургична клиника на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив, поради немарливо изпълнени на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – лекарска професия и при независимо съпричиняване с Гюнай М., Петър Тр. и Атанас Б. /спрямо когото наказателното производство е прекратено/ е причинил смъртта на Б. А., настъпила на 13.08.2009 г., като е нарушил чл. 4 т.1 и чл. 5 от Наредба №25 от 4.11.1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ /обн. ДВ бр. 98 от 12.11.1999 г. , в сила от 16.11.1999 г./ на министъра на здравеопазването, както следва:

-   чл. 4 т.1: „Обект на спешна медицинска помощ са: всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им“ – като не е преценил, че болният Б. А. е в състояние на ранен следоперативен перитонит, което пряко е застрашавало живота му и е изисквало оказването на спешна медицинска помощ

-    чл.5: „Качеството на оказаната в лечебните заведения спешна медицинска помощ отговаря на правилата за добра медицинска практика“ – като не е провел активно наблюдение на болния Б. А. в ранния следоперативен период, изразяващо се в периодични лични прегледи на болния и свързаните с тях физикални, образни и лабораторни изследвания и повикване на консултанти, с което е довел до забавянето на единствено правилното лечение – спешна оперативна намеса за преустановяване на ранния следоперативен перитонит на болния Б. А. – престъпление по чл. 123 ал.1 предл. 2-ро вр. с чл. 2 ал.2 от НК.

Срещу подсъдимия Петър Тр. е повдигнато обвинение в това, че на 9.08.2009 г. в гр. Пловдив в качеството си на дежурен лекар по клиника във Втора хирургична клиника на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив, поради немарливо изпълнени на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – лекарска професия и при независимо съпричиняване с Гюнай М. и Георги М. и Атанас Б. /спрямо когото наказателното производство е прекратено/ е причинил смъртта на Б. А., настъпила на 13.08.2009 г., като е нарушил чл. 4 т.1 и чл. 5 от Наредба №25 от 4.11.1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ /обн. ДВ бр. 98 от 12.11.1999 г. , в сила от 16.11.1999 г./ на министъра на здравеопазването, както следва:

-   чл. 4 т.1: „Обект на спешна медицинска помощ са: всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им“ – като не е преценил, че болният Б. А. е в състояние на ранен следоперативен перитонит, което пряко е застрашавало живота му и е изисквало оказването на спешна медицинска помощ

-    чл.5: „Качеството на оказаната в лечебните заведения спешна медицинска помощ отговаря на правилата за добра медицинска практика“ – като не е провел активно наблюдение на болния Б. А. в ранния следоперативен период, изразяващо се в периодични лични прегледи на болния и свързаните с тях физикални, образни и лабораторни изследвания и повикване на консултанти, с което е довел до забавянето на единствено правилното лечение – спешна оперативна намеса за преустановяване на ранния следоперативен перитонит на болния Б. А. – престъпление по чл. 123 ал.1 предл. 2-ро вр. с чл. 2 ал.2 от НК.

 

22.01.2019 г.

 

1.  НОХД №2271/2018 г. – докл. Е. Захова, 10.30 часа, 5 зала

Срещу подсъдимия Даниел И. е повдигнато обвинение в това, че на 28.09.2016 г. в с. Чешнегирово, област Пловдив, при управление и като водач на моторно превозно средство – мотоциклет „Пиаджо Х8“, без регистрация, е нарушил правилата за движение – чл. 102 от ЗДвП, като е предоставил на неправоспособен водач А. Г., на 22 г., който е бил и под въздействието на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта от 0,57 на хиляда и по непредпазливост е причинил смъртта на А. Г., починал на 6.12.2016 г., като деецът е управлявал, без да има необходимата правоспособност – престъпление по чл. 343 ал.3 б. „Б“ вр. с ал.  б. „В“ вр. с чл. 342 ал.1 от НК.

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

 

2.  НОХД №273/2018 г. – докл. В. Евстатиева, 10.30 часа, 1 зала

Подсъдими са Константин А. и Митко З.

Срещу Константин А. е повдигнато обвинение в това, че на неустановен ден през месец ноември 2016 г. в гр. Асеновград, обл. Пловдив, в качеството си на длъжностно лице, което заема отговорно положение – главен архитект на община Асеновград, е поискал от С. Б. от гр. Асеновград, в качеството му на управител на офис на „Първа инвестиционна банка“ АД в гр. Асеновград, дар – парична сума в размер на 10 000 лева, която не му се следва, и на 10.12.2016 г. в гр. Пловдив, като извършител в съучастие с Митко З. от гр. Пловдив, управител на „Аквапроект“ ЕООД, действащ като помагач, е приел дар, който не му се следва – парична сума в размер на 8000 лева, изплатени от „Първа инвестиционна банка“ АД – гр. София, за да извърши действие по служба – на основание чл. 141 ал.1 от ЗУТ да съгласува Идеен инвестиционен проект за обект „Реконструкция и преустройство на хотел „Асеновец“ в „многофункционална сграда със смесено предназначение“ с възложител „Първа инвестиционна банка“ АД – гр. София, като деянието е извършено чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение, като заявил на С. Б., че да се случат нещата с проекта, ктрябва да бъде нает Митко З. за консултант по част „В и К“на проекта – престъпление по чл. 302 т.1 и т.2 вр. чл. 301 ал.1 вр. чл. 20 ал.2 вр. ал.1 от НК.

Срещу Митко З. е повдигнато обвинение в това, че за времето от края на м. ноември 2016 г. до 10.12.2016 г. в гр. Асеновград и в гр. Пловдив като помагач, в съучастие с Константин А. от гр. Пловдив, действащ като извършител, умишлено е улеснил последния, в качеството му на длъжностно лице, което заема отговорно положение – главен архитект на община Асеновград, да приеме дар, който не му се следва – парична сума в размер на 8000 лева, платена от „Първа инвестиционна банка“ АД – гр. София, за да извърши действие по служба – на основание чл. 141 ал.1 от ЗУТ да съгласува

Идеен инвестиционен проект за обект „Реконструкция и преустройство на хотел „Асеновец“ в „многофункционална сграда със смесено предназначение“ с възложител „Първа инвестиционна банка“ АД – гр. София, като деянието е извършено чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение, а помагачеството е осъществено чрез фактически действия /изготвил и предоставил оферта от името на „Аквапроект“ ЕООД до „Първа инвестиционна банка“ АД за консултантска дейност, съставил и предоставил фактура от 30.11.2016 г. с получател „ПИБ“ АД и доставчик „Аквапроект“ ЕООД за сумата от 10 000 лв., в която посочил банковата сметка на доставчика, изтеглил от същата сума 8000 лв. и ги предал на Константин А./ - престъпление по чл. 302 т.1 и т.2 вр. чл. 301 ал.1 вр. чл. 20 ал.4 вр. ал.1 от НК.

 

3.  НОХД №1392/2018 г.  – докл. Е. Захова, 13.30 часа, 5 зала

Срещу подсъдимия Тунджай Ф. е повдигнато обвинение в това, че на 1.01.2018 г. в гр. Пловдив е направил опит умишлено да умъртви другиго – Н. Н. от гр. Пловдив, като деянието е останало недовършено поради независещи от волята на дееца причини – престъпление по чл. 115 вр. чл. 18 ал.1 от НК, и в това, че на 1.01.2018 г. в гр. Пловдив е държал огнестрелно оръжие – 1 брой пистолет марка „EKOL“ модел Р 29, CAL 9 мм  P.A.K., ведно с 1 бр. пълнител, без да има за това надлежно разрешение – престъпление по чл. 339 ал.1 от НК.

 

24.01.2019 г.

 

1.  НОХД №589/2018 г. – докл.С. Цанкова, 9.30 часа,  10 зала

Подсъдими са  Йордан С., Марин П., Александър К. и Александър Д.

Срещу подсъдимия Йордан С. е повдигнато обвинение в това, че на 27-и срещу 28-и май 2017 г. в с. Йоаким Груево, област Пловдивска, в съучастие като подбудител и помагач на Александър К., Александър Д. и Марин П. -  последните като извършители, умишлено е склонил и умишлено улеснил – чрез съвети, разяснения отстраняване на спънки и набавяне на средства Александър К., Александър Д. и Марин П., да отнемат чужди вещи на обща стойност 457 352.00 лева /четиристотин петдесет и седем хиляди, триста петдесет и два/ лева, от владението на М. И., с намерение противозаконно да ги присвоят, като са употребили за това сила, грабежът е в особено големи размери и един от извършителите му – Александър Д., е бил въоръжен – престъпление по чл. 199 ал.2 т.3 вр. чл. 198 ал.1 вр. чл. 20 ал. 3,4 вр. с ал.1 от НК.

Срещу Марин П. е повдигнато обвинение в това, че на 27-и срещу 28-и май 2017 г. в с. Йоаким Груево, област Пловдивска, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 от НК, като извършител, в съучастие с Александър К., Александър Д. – също като извършители, и Йордан С. – като подбудител и помагач, отнел чужди вещи на обща стойност 457 352.00 лева /четиристотин петдесет и седем хиляди, триста петдесет и два/ лева, от владението на М. И., с намерение противозаконно да ги присвоят, като е  употребил за това сила, грабежът е в особено големи размери и един от извършителите му – Александър Д., е бил въоръжен – престъпление по чл. 199 ал.2 т.3 вр. ал. 1 т. 4 вр. чл. 198 ал.1 вр. чл. 29 ал.1 б. „А“ и „Б“ вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал.1 от НК.

Срещу Александър К. е повдигнато обвинение в това, че на 27-и срещу 28-и май 2017 г. в с. Йоаким Груево, област Пловдивска, при условията на опасен рецидив – след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 от НК, като извършител, в съучастие с  Александър Д. и Марин П. -  последните като извършители, и Йордан С. – като подбудител и помагач, е отнел чужди вещи на обща стойност 457 352.00 лева /четиристотин петдесет и седем хиляди, триста петдесет и два/ лева, от владението на М. И., с намерение противозаконно да ги присвоят, като е употребил за това сила, грабежът е в особено големи размери и един от извършителите му – Александър Д., е бил въоръжен – престъпление по чл. 199 ал.2 т.3 вр. ал. 1 т. 4 вр. чл. 198 ал.1 вр. чл. 29 ал.1 б. „А“ и „Б“ вр. чл. 20 ал. 2 вр. с ал.1 от НК.

Срещу Александър Д. е повдигнато обвинение в това, че на 27-и срещу 28-и май 2017 г. в с. Йоаким Груево, област Пловдивска, при условията на опасен рецидив – след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК, като извършител, и Йордан С. – като подбудител и помагач, е отнел чужди вещи на обща стойност 457 352.00 лева /четиристотин петдесет и седем хиляди, триста петдесет и два/ лева, от владението на М. И., с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила, грабежът е в особено големи размери и е бил въоръжен – престъпление по чл. 199 ал.2 т.3 вр. ал. 1 т. 4 вр. чл. 198 ал.1 вр. чл. 29 ал.1 б. „А“ вр. чл. 20 ал. 2 вр. с ал.1 от НК.

Делото е насрочено и за 25.01.2019 г. от 9.30 часа в 10 зала.

 

2.НОХД № 2416/2016г. – докл. М. Буюклиева, 13.30 ч.,  5 зала

Подсъдими по делото са Николай Н. и Бренченс Й.

Николай Н. е обвинен в това, че:

-    През периода от месец януари 2012 г. до 5.05.2012 г. в съучастие с неустановени лица и с холандския гражданин Бренченс Й. , като извършител, без надлежно разрешително с цел разпространение, в гр. Буенос Айрес, Република Аржентина, придобил високорисково наркотично вещество – кокаин, с общо нетно тегло на веществото 59 956 грама на обща стойност 2 727 645 лева, и от Буенос Айрес, република Аржентина, до гр. Варна и оттам до гр. Русе, република България, държал същото наркотично вещество, като то е в особено големи размери – престъпление по чл. 354а, ал.2 изр.2 пр.4 вр. ал.1 пр.3 и пр.4 вр. чл. 20 ал.2 НК.

-   На 11.04.2012 г. в гр. Варна в съучастие с неустановени лица и с холандския гражданин Бренченс Й., като извършител, без надлежно разрешително, пренесъл през границата на страната високорисково наркотично вещество – кокаин, с общо нетно тегло на веществото на обща стойност 2 727 645 лева, като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък – престъпление по чл. 242 ал.4 вр. ал.2 вр. чл. 20 ал.2 НК.

-   През периода от месец март 2012 г. до 5.05.2012 г. в гр. Русе в съучастие с неустановени лица и с холандския гражданин Бренченс Й., като извършител, се приготвил без надлежно разрешително да пренесе през границата на страната високорисково наркотично вещество – кокаин, с общо нетно тегло на веществото 59 956 грама на обща стойност 2 727 645 лева, като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък – престъпление по чл. 242 ал.9 вр. ал.4 вр. чл. 20 ал.2 от НК.

-   За времето от 24.04.2012 г. до 6.05.2012 г. в гр. Пловдив, без да има   затова надлежно разрешително, държал боеприпаси за огнестрелно оръжие – общо 114 броя боеприпаси – престъпление по чл. 339 ал.1 пр.2 от НК.

Бранченс Й., холандски гражданин,  е обвинен в това, че:

-    През периода от месец януари 2012 г. до 5.05. 2012 г. в съучастие с неустановени лица и с българския гражданин Николай Н., като извършител, без надлежно разрешително, с цел разпространение, в гр. Буенос Айрес, Република Аржентина, придобил високорисково наркотично вещество – кокаин, с общо нетно тегло на веществото 59 956 грама на обща стойност 2 727 645 лева, и от Буенос Айрес, република Аржентина, до гр. Варна и оттам до гр. Русе, република България, държал същото наркотично вещество, като то е в особено големи размери – престъпление по чл. 354а, ал.2 изр.2 пр.4 вр. ал.1 пр.3 и пр.4 вр. чл. 20 ал.2 НК.

-   На 11.04.2012 г. в гр. Варна, в съучастие с неустановени лица и с българския гражданин Николай Н. като извършител, без надлежно разрешително, пренесъл през границата на страната високорисково наркотично вещество – кокаин, с общо нетно тегло на веществото на обща стойност 2 727 645 лева, като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък – престъпление по чл. 242 ал.4 вр. ал.2 вр. чл. 20 ал.2 НК.През периода месец март 2012 г. до 5.05.2012 г. в гр. Русе, в съучастие с неустановени лица и с българския гражданин Николай Н. , като извършител, се приготвил без надлежно разрешително да пренесе през границата на страната високорисково наркотично вещество – кокаин, с общо нетно тегло на веществото 59 956 грама на обща стойност 2 727 645 лева, като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък – престъпление по чл. 242 ал.9 вр. ал.4 вр. чл. 20 ал.2 от НК.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените дела предстоят да се разгледат от съдебните  състави и към настоящия момент се касае само за обвинения към подсъдимите. Съгласно чл. 16 от НПК обвиняемият се счита за НЕВИНЕН до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, с която се установява противното.