ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ  ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА

15.10.201819.10.2018 г.

 

15.10.2018 г.

 

1.НОХД №2172/2017 г. – докл. Св. Станева, 9.00 часа,  10 зала

Подсъдими по делото са Костадин П. и Надежда М.

Срещу Костадин П. са повдигнати обвинения:

1.  За това, че през периода месец април – 14.05.2013 г. в гр. Куклен, обл. Пловдив, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – зам.-кмет на община Куклен, изпълняващ длъжността „кмет на община Куклен“, съгласно решение №207/31.08.2012 г. на Общински съвет – Куклен, е приел дар – пари в размер на 3000 лева, който не му се следва, от Надежда М., за да извърши друго престъпление във връзка със службата си – такова по чл. 282, ал.2, вр. ал.1 от НК – престъпление по чл. 302, т.1, б. „Б“, във вр. чл. 301, ал.3, във вр. ал.1 от НК.

2.  За това, че на 14.05.2013 г. в гр. Пловдив и гр. Куклен, обл. Пловдив, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – заместник-кмет на община Куклен, изпълняващ длъжността „кмет на община Куклен“, съгласно решение №207/31.08.2012 г. на Общински съвет – Куклен, е превишил властта и правата си по чл. 36а, ал.2 от ЗОП – при осъществяване на контрола по ал.1 възложителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка /чл. 36а, ал.1 от ЗОП – възложителят или упълномощеното лице по чл. 8, ал.2 има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения/, като е отворил пликовете, съдържащи ценовите оферти на участниците, запознава се със съдържанието им, сверил ги е с ценовата оферта на „Надежда 2000“ ЕООД, в обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“ с цел да набави за другиго – „Надежда 2000“ ЕООД – гр. Пловдив, облага – парични средства в размер на 74 327  лева, представляващи стойността на едногодишен договор по обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“ и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици, изразяващи се в сериозно накърняване на авторитета и доверието в местната власт – община Куклен и Общински съвет Куклен – престъпление по чл. 282, ал.2, вр. ал.1 от НК.

3.   За това, че на 14.05.2013 г. в гр. Куклен, обл. Пловдив, е скрил чужди документи – ценови предложения на „Надежда – 2000“ ЕООД – гр. Пловдив, внесени от кандидата „Надежда 2000“ ЕООД – гр. Пловдив, в община Куклен по обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“ с цел да набави за себе си и за „Надежда – 2000“ ЕООД – гр. Пловдив облага – престъпление по чл. 319 от НК.

4.  За това, че на 10.06.2014 г. в гр. Куклен, обл. Пловдив, е приел от Надежда М. дар – пари в размер на 1200 лева, който не му се следва, за да упражни влияние при вземане на решение /определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка/ от длъжностно лице – правоспособен юрист А. С., член на комисия за провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка, във връзка със службата му / по провеждане на открита процедура по ЗОП с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“, назначена със заповед №429/27.05.2014 г. на  зам.-кмет, изпълняващ длъжността кмет на община Куклен – Костадин  П./ - престъпление по чл. 304б, ал.1 от НК.

5.   За това, че на 10.06.2014 г. в гр. Куклен, обл. Пловдив, е скрил чужди документи – ценови предложения на „Надежда 2000“ ЕООД – гр. Пловдив, внесени от кандидата „Надежда 2000“ ЕООД – гр. Пловдив в община Куклен по „открита процедура“ с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“, с цел да набави за себе си и за „Надежда 2000“ ЕООД – гр. Пловдив, облага – престъпление по чл. 319 от НК.

Срещу Надежда М. е повдигнато обвинение:

1.  За това, че през периода април – 14.05.2013 г. в гр. Куклен, обл. Пловдив, е дала дар – пари в размер на 3000 лева, който не му се следва, на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – Костадин П., заместник-кмет на община Куклен, изпълняващ длъжността „кмет на община Куклен“, за да извърши действия по служба, в качеството му на възложител по обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“, за провеждане на „открита процедура“ по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“, като осигури спечелването на обществената поръчка на „Надежда 2000“ ЕООД – гр. Пловдив – престъпление по чл. 304а, във вр. чл. 304, ал.1 от НК.

2.  За това, че на 10.06.2014 г. в гр. Куклен, обл. Пловдив, е дала дар – пари в размер на 1200 лева, на Костадин П., заместник-кмет на община Куклен, изпълняващ длъжността „кмет на община Куклен“, който е твърдял, че може да упражни влияние при вземане на решение /определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка/ от длъжностно лице във връзка със службата му, а именно на членовете на комисията по провежданата в община Куклен „ открита процедура“ по ЗОП с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“ - престъпление по чл. 304б, ал.2 от НК.

 

2.НОХД №862/2018 г. – докл. М. Маркова, 14.30 ч.  2 зала

Подсъдими по делото са Костадин И., Иван С., Тихомир М., Борислав Т. и Сергей Д.

Костадин И. е обвинен за оказване помощ на шофьор, предизвикал катастрофа, да избегне наказателна отговорност; за използване на служебното положение за набавяне на облага; за приемане на дар, който не му се следва, както и за незаконно държане и придобиване на боеприпаси  и неправилното им съхранение – престъпления по чл. 294 ал. 4, по чл. 304б, чл. 339 ал.1 и по чл. 338 от НК. В периода от 12 януари 2015 г. до 25 март 2015 г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление, на три пъти, в качеството си на длъжностно лице – полицай в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Пловдив, като извършител и в съучастие със Сергей Д., като помагач, е използвал своето служебно положение да набави за себе си и за другиго противозаконна облага в размер на 220 лева. Той е помогнал в два случая да се извърши по-бърза регистрация на моторно превозно средство в сектор „Пътна полиция“ - Пловдив и в трети – помогнал на друго лице да премине преглед за техническа изправност и да пусне спрян от движение лек автомобил „Тойота Хайлукс“. Като подбудител и помагач е спомогнал Иван С. да избегне наказателно преследване, като е дал съвет на Тихомир М. да бъде намерено друго лице, което да заяви пред органите на МВР, че е управлявал автомобил, причинил ПТП, вместо Иван С. От 23 август 2014 г. до 20 март 2015 г. в гр. Пловдив е поискал и приел от Николай У. дар, който не му се следва – пари в общ размер от 1 800 лева, за да упражни влияние при вземане на решения от длъжностни лица за намаляване изтърпяването на наказание лишаване от право да управлява МПС.

Иван С. e обвинен за нарушаване на правилата за движение при управление на моторно превозно средство, при което е настъпила смърт и деецът е избягал от местопроизшествието – престъпление по чл. 343 ал. 3 от НК. На 6 декември 2014 г. в гр. Пловдив, на бул. „Христо Ботев“, при управление на лек  автомобил „Ауди А3“, с пловдивска регистрация, е нарушил правилата за движение като по непредпазливост е причинил смъртта на Петко П. на 84 г., от гр. Пловдив, като деянието е станало на пешеходна пътека и не е уведомил МВР, не е оказал помощ на пострадалия, и е избягал от местопроизшествието.

Тихомир М. и Борислав Т. са обвинени за спомагане на лице да избегне наказателно преследване – престъпление по чл. 294 от НК.

 

16.10.2018 г.

 

1.НОХД 1916/2017 г. – докл. Р. Шейтанова, 9.30 ч.,  10 зала

Подсъдими са Георги Б. и Александър Н.

Срещу подсъдимия Георги Б. е повдигнато обвинение в това, че:

1.В периода  20.12.2013г. до 09.02.2016г., като представител на фирма “Одрин 8” ЕООД - Пловдив, а в периода от 15.07.2015г. до 09.02.2016г. и като управител на същата фирма, съгласно решение на едноличния собственик на капитала на фирма „Одрин 8“ ЕООД от 15.07.2015г., в гр.Пловдив, при условията на продължавано престъпление на 4 пъти, в съучастие като извършител с Александър Н., като подбудител, организирал осъществяване на противозаконна дейност в защитена територия за опазване на културното наследство - охранителната зона на групова недвижима културна ценност със статут на групова недвижима културна ценност (групов паметник на културата) - археологическа, архитектурно-строителна, на урбанизма и културния пейзаж по смисъла на чл.12 т.2 от Закон за паметниците на културата и музеите (отм. на 10.04.2009г.) и §10 ал.1 от ПЗР на ЗКН (обн.ДВ бр.19 от 13.03.2009г., в сила от 10.04.2009г.) - Историческа зона „Филипопол - Тримонциум - Пловдив“ - система от улични ансамбли „Д“ по ул.“Иван Вазов и ул.“Цанко Дюстабанов“, обявена с протокол №5 от 22.03.2000г. на Национален съвет по опазване на паметниците на културата към Министерство на културата и включваща - „Тютюнев склад (Сградата на “ Ориент табако“) на ул.“Одрин“ и ъгъла на ул.“Н.Гълъбов“ (сега ул. “Одрин“ и ъгъла на ул. “Д-р Г.М.Димитров“), кв.279, пл.№610, притежаваща и понастоящем статут на единична недвижима културна ценност, по смисъла на чл.59, ал.4 и чл.65 и § 12 ал.1 от ПЗР на ЗКН, декларирана с писмо №6600 от 25.11.1975г. на НИПК, като е знаел, че тя се осъществява в нарушение на разпоредбите на Закон за културното наследство, престъпление по чл.277а ал.6, вр. ал.4, вр. чл.20 ал.2 вр. чл.26 ал.1 от НК.

2.На 19.11.2010 г. в гр.Пловдив, като представител на фирма “Одрин 8” ЕООД, при условията на продължавано престъпление на 2 пъти, в съучастие като извършител с Александър Н., като подбудител, съзнателно се е ползвал от преправен официален документ - Удостоверение изх. №5578/09.08.2010г., издадено от Министерство на културата, Национален институт за недвижимо културно наследство, като преправката е била в частта на съдържанието, че „СГРАДАТА на ул. “Одрин” №8, кв. 165, пл.№610 в гр. Пловдив не притежава статут на единична недвижима културна ценност по смисъла на чл. 59, ал. 4 и чл. 65 от Закона за културното наследство“, че същата сграда е била „извън охранителната зона на архитектурно-строителна недвижима ценност “Тютюнев склад” на ул. “Одрин”/ул. “Н. Гълъбов”, кв. 284, пл.№620, декларирана с писмо вх. №6600/25.11.1975г. на НИПК като архитектурно- строителен паметник на културата“ и че, „Обектът е извън обхвата на територия с културно-историческо наследство със статут на групов археологически и архитектурно-строителен паметник на културата, урбанизма и културния пейзаж по смисъла на чл. 12, ал. 2 от ЗПКМ /отм./ - Историческа зона “Филипопол- Тримонциум- Пловдив” - Система от улични ансамбли по ул. “Иван Вазов” и ул. “Цанко Дюстабанов”, съгласно чл.12, т.2 от ЗКПМ /отм. /, обявен с протокол №5/22.05.2000г. на НСОНПК, утвърден от министъра на културата“, когато от него за самото съставяне (преправяне) не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316, вр. чл.308 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК.

Срещу Александър Н. са повдигнати обвинения в това, че:

I. В периода 27.10.2009г. до 19.11.2010г., като управител на фирма “Одрин 8” ЕООД - Пловдив, при условията на продължавано престъпление на 6 пъти, организирал осъществяване на противозаконна дейност в защитена територия за опазване на културното наследство - охранителната зона на групова недвижима културна ценност със статут на групова недвижима културна ценност (групов паметник на културата) - археологическа, архитектурно-строителна, на урбанизма и културния пейзаж по смисъла на чл.12 т.2 от Закон за паметниците на културата и музеите (отм. на 10.04.2009г.) и §10 ал.1 от ПЗР на ЗКН (обн.ДВ бр.19 от 13.03.2009г., в сила от 10.04.2009г.) - Историческа зона „Филипопол - Тримонциум - Пловдив“ - система от улични ансамбли „Д“ по ул.“Иван Вазов и ул.“Цанко Дюстабанов“, обявена с протокол №5 от 22.03.2000г. на Национален съвет по опазване на паметниците на културата към Министерство на културата и включваща - „Тютюнев склад на ул.“Одрин/ул.“Н.Гълъбово“, кв.279/610 (погрешно изписани като кв.284/620), притежаваща статут на единична недвижима културна ценност, по смисъла на чл.59, ал.4 и чл.65 от ЗКН, декларирана с писмо №6600 от 25.11.1975г. на НИПК, като е знаел, че тя се осъществява в нарушение на разпоредбите на Закон за културното наследство - престъпление по чл.277а ал.6, вр. ал.4, вр. чл.26 ал.1 от НК.

II. В периода 20.12.2013г. до 15.07.2015г., като управител на фирма “Одрин 8” ЕООД - Пловдив,  и от 15.07.2015г. до 09.02.2016г., като изпълнителен директор на „Пи Джей Трейд“ - едноличен собственик на капитала на дружество „Одрин 8 “ ЕООД - Пловдив, при условията на продължавано престъпление, на 4 пъти в съучастие, като подбудител и помагач умишлено склонил Георги Б., като извършител и като пълномощник на фирма „Одрин 8“ ЕООД, да извърши престъпление и го подпомогнал и улеснил чрез съвети и разяснения как, къде и пред кои органи да подаде документи и какви да бъдат документите на „Одрин 8“ ЕООД - Пловдив по организиране и осъществяване на противозаконна дейност в защитена територия за опазване на културното наследство - охранителната зона на групова недвижима културна ценност със статут на групова недвижима културна ценност (групов паметник на културата) - археологическа, архитектурно-строителна, на урбанизма и културния пейзаж по смисъла на чл.12 т.2 от Закон за паметниците на културата и музеите (отм. на 10.04.2009г.) и §10 ал.1 от ПЗР на ЗКН (обн.ДВ бр.19 от 13.03.2009г., в сила от 10.04.2009г.) - Историческа зона „Филипопол - Тримонциум - Пловдив“ - система от улични ансамбли „Д“ по ул.“Иван Вазов и ул.“Цанко Дюстабанов“, обявена с протокол №5 от 22.03.2000г. на Национален съвет по опазване на паметниците на културата към Министерство на културата и включваща - „Тютюнев склад на ул.“Одрин/ул.“Н.Гълъбово“, кв.279/610 (погрешно изписани като кв.284/620), притежаваща статут на единична недвижима културна ценност, по смисъла на чл.59, ал.4 и чл.65 от ЗКН, декларирана с писмо №6600 от 25.11.1975г. на НИПК, като е знаел, че тя се осъществява в нарушение на разпоредбите на Закон за културното наследство – престъпление по чл. 277а, ал 6, вр. ал.4, вр. чл.20, ал.3 и ал.4, вр. чл. 26, ал.1 от НК.

III. На 04.10.2010г. в гр.Пловдив, като управител на фирма “Одрин 8” ЕООД,  при условията на продължавано престъпление на 2 пъти, съзнателно се е ползвал от преправен официален документ — Удостоверение изх. №5578/09.08.2010 г., издадено от Министерство на културата, Национален институт за недвижимо културно наследство, като преправката е била в частта на съдържанието, че „СГРАДАТА на ул. “Одрин” №8, кв. 165, пл.№610 в гр. Пловдив не притежава статут на единична недвижима културна ценност по смисъла на чл. 59, ал. 4 и чл. 65 от Закона за културното наследство“, че същата сграда е била ..извън охранителната зона на архитектурно-строителна недвижима ценност “Тютюнев склад” на ул. “Одрин”/ул. “Н. Гълъбов”, кв. 284, пл.№620, декларирана с писмо вх. №6600/25.11.1975г. на НИПК като архитектурно-строителен паметник на културата“ и че, „Обектът е извън обхвата на територия с културно- историческо наследство със статут на групов археологически и архитектурно-строителен паметник на културата, урбанизма и културния пейзаж по смисъла на чл. 12, ал. 2 от ЗПКМ /отм./ - Историческа зона “Филипопол-Тримонциум-Пловдив” - Система от улични ансамбли по ул. “Иван Вазов” и ул. “Цанко Дюстабанов”, съгласно чл.12, т.2 от ЗКПМ /отм/, обявен с протокол №5/22.05.2000г. на НСОНПК, утвърден от министъра на културата“., когато от него за самото съставяне (преправяне) не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316, вр. чл.308 ал.1, вр. чл.26 ал.1 от НК.

IV. На 19.11.2012г. в гр.Пловдив, като управител на фирма “Одрин 8” ЕООД, при условията на продължавано престъпление на 2 пъти в съучастие, като подбудител и помагач на Георги Б., като извършител и като пълномощник на фирма „Одрин 8“ ЕООД, умишлено го склонил да извърши престъпление, като го подпомогнал и го улеснил чрез съвети и разяснения как, къде и пред кои органи съзнателно да се ползва от преправен официален документ - Удостоверение изх. №5578/09.08.2010г., издадено от Министерство на културата, Национален институт за недвижимо културно наследство, като преправката е била в частта на съдържанието, че „СГРАДАТА на ул. “Одрин” №8, кв. 165, пл.№610 в гр. Пловдив не притежава статут на единична недвижима културна ценност по смисъла на чл. 59, ал. 4 и чл. 65 от Закона за културното наследство , че същата сграда е била извън охранителната зона на архитектурно-строителна недвижима ценност “Тютюнев склад” на ул. „Одрин”/ул. “Н. Гълъбов”, кв. 284, пл.№620, декларирана с писмо вх. №6600/25.11.1975г. на НИПК като архитектурно-строителен паметник на културата“ и че, „Обектът е извън обхвата на територия с културно- историческо наследство със статут на групов археологически и архитектурно- строителен паметник на културата, урбанизма и културния пейзаж по смисъла на чл. 12, ал. 2 от ЗПКМ /отм./ - Историческа зона “Филипопол-Тримонциум- Пловдив” - Система от улични ансамбли по ул. “Иван Вазов” и ул. “Цанко Дюстабанов”, съгласно чл.12, т.2 от ЗКПМ /отм/, обявен с протокол №5/22.05.2000г. на НСОНПК, утвърден от министъра на културата“., когато от него за самото съставяне (преправяне) не може да се търси наказателна отговорност  - престъпление по чл.316, вр. чл.308 ал.1, вр. чл.20 ал.З и ал.4, вр. чл.26 ал.1 от НК.

Делото е насрочено и за 17.10.2018 г. от 9.30 часа в 10 зала.

 

17.10.2018 г.

 

1.  НОХД №2436/2017 г. – докл. Хр. Симидчиев, 9.30 часа,  5 зала

Срещу подсъдимия Ангел Б. е повдигнато обвинение в това, че на 18.06.2016 г. на главен път II-66, км 123+900 в посока с. Милево, обл. Пловдив – с. Поповица, обл. Пловдив, при управляване на МПС – мотоциклет „Ямаха“ е нарушил правилата за движение:

Чл. 20, ал.2 от ЗДвП – „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението“,

Чл. 21, ал.1 от ЗДвП – „При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните скорости на скоростта км/ч: категория „А“ – 80 км/ч извън населено място“

Чл. 5, ал. 1 от ЗДвП – „Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди“,

  и по непредпазливост е причинил смъртта на повече от едно лице и телесни повреди на повече от едно лице, а именно причинил смъртта на две лица – на В. И., починал на 18.06.2016 г., и на Н.И. – починал на 1.07.2016 г., както и е причинил телесни повреди на две лица: на В. С. и на М. П. – престъпление по чл. 343, ал.4, вр. с ал.3, пр. 3, б. „Б“, пр.1 и б. „А“, пр.1, вр. с ал.1, б. „В“ и б. „Б“, пр.2, вр. чл. 342, ал.1 от НК.

 

2.  НОХД №589/2018 г. – докл.С. Цанкова, 11.30 часа,  2 зала

Подсъдими са  Йордан С., Марин П., Александър К. и Александър Д.

Срещу подсъдимия Йордан С. е повдигнато обвинение в това, че на 27-и срещу 28-и май 2017 г. в с. Йоаким Груево, област Пловдивска, в съучастие като подбудител и помагач на Александър К., Александър Д. и Марин П. -  последните като извършители, умишлено е склонил и умишлено улеснил – чрез съвети, разяснения отстраняване на спънки и набавяне на средства Александър К., Александър Д. и Марин П., да отнемат чужди вещи на обща стойност 457 352.00 лева /четиристотин петдесет и седем хиляди, триста петдесет и два/ лева, от владението на М. И., с намерение противозаконно да ги присвоят, като са употребили за това сила, грабежът е в особено големи размери и един от извършителите му – Александър Д., е бил въоръжен – престъпление по чл. 199 ал.2 т.3 вр. чл. 198 ал.1 вр. чл. 20 ал. 3,4 вр. с ал.1 от НК.

Срещу Марин П. е повдигнато обвинение в това, че на 27-и срещу 28-и май 2017 г. в с. Йоаким Груево, област Пловдивска, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 от НК, като извършител, в съучастие с Александър К., Александър Д. – също като извършители, и Йордан С. – като подбудител и помагач, отнел чужди вещи на обща стойност 457 352.00 лева /четиристотин петдесет и седем хиляди, триста петдесет и два/ лева, от владението на М. И., с намерение противозаконно да ги присвоят, като е  употребил за това сила, грабежът е в особено големи размери и един от извършителите му – Александър Д., е бил въоръжен – престъпление по чл. 199 ал.2 т.3 вр. ал. 1 т. 4 вр. чл. 198 ал.1 вр. чл. 29 ал.1 б. „А“ и „Б“ вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал.1 от НК.

Срещу Александър К. е повдигнато обвинение в това, че на 27-и срещу 28-и май 2017 г. в с. Йоаким Груево, област Пловдивска, при условията на опасен рецидив – след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 от НК, като извършител, в съучастие с  Александър Д. и Марин П. -  последните като извършители, и Йордан С. – като подбудител и помагач, е отнел чужди вещи на обща стойност 457 352.00 лева /четиристотин петдесет и седем хиляди, триста петдесет и два/ лева, от владението на М. И., с намерение противозаконно да ги присвоят, като е употребил за това сила, грабежът е в особено големи размери и един от извършителите му – Александър Д., е бил въоръжен – престъпление по чл. 199 ал.2 т.3 вр. ал. 1 т. 4 вр. чл. 198 ал.1 вр. чл. 29 ал.1 б. „А“ и „Б“ вр. чл. 20 ал. 2 вр. с ал.1 от НК.

Срещу Александър Д. е повдигнато обвинение в това, че на 27-и срещу 28-и май 2017 г. в с. Йоаким Груево, област Пловдивска, при условията на опасен рецидив – след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК, като извършител, и Йордан С. – като подбудител и помагач, е отнел чужди вещи на обща стойност 457 352.00 лева /четиристотин петдесет и седем хиляди, триста петдесет и два/ лева, от владението на М. И., с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила, грабежът е в особено големи размери и е бил въоръжен – престъпление по чл. 199 ал.2 т.3 вр. ал. 1 т. 4 вр. чл. 198 ал.1 вр. чл. 29 ал.1 б. „А“ вр. чл. 20 ал. 2 вр. с ал.1 от НК.

 

3.НОХД №1209/2018 г. – докл. Хр. Симидчиев, 13.30 часа, 5 зала

Срещу подсъдимия Милко А. е повдигнато обвинение в това, че за времето от 2003 г. до месец юли 2017 г. в гр. Раковски, обл. Пловдив, и в гр. Пловдив, като физическо лице, без съответно разрешение – лиценз, издаден от БНБ, извършвал по занятие банкови сделки по смисъла на Закона за банките и Закона за кредитните институции, за които се изисква разрешение, съгласно разпоредбите на чл. 1 ал.4 т.1 вр. ал.1 от Закона за банките и чл. 13 ал.1 вр. чл.2 ал.1 от Закона за кредитните институции, като предоставял парични кредити за своя сметка и на собствен риск на обща стойност 104 350 лева срещу лихва на лица, срещу задължение на същите лица да му върнат получените в заем суми и договорената месечна лихва върху тях от 4,47% до 100%, като с дейността си причинил значителни вреди на лицата в общ размер на 128 466,57 лева, представляващи платените от тях лихви и е получил значителни неправомерни доходи в размер на 119 004,68 лева, като лихви – престъпление по чл. 252 ал.2 предл. 1 предл.2, вр. чл. 252 ал.1 от НК.

 

18.10.2018 г.

 

   1.НОХД 980/2018 г. – докл. Ст. Бозева, 9.00 часа,  5 зала

   Срещу подсъдимия Красимир В. е повдигнато обвинение в това, че на 31.08.2016 г. в гр. Пловдив като управител на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93 т.1 б. „Б“ от НК – възложител по Закона за обществените поръчки, не положил достатъчно грижи за възложената му работа във връзка с ефективното и добросъвестно разходване на средствата на дружеството, като без да проведе пазарни консултации, без да потърси съвети от независими експерти или органи или от участници на пазара за цените на томографите, с Решение №185/31.08.2016 г. открил обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 32-срезов компютърен томограф за нуждите на „КОЦ – Пловдив ЕООД“ с прогнозна стойност 950 000 лева без ДДС, която завършила със сключването на договор, въз основа на който от „Меркурий комерсиал“ ООД доставили 32-срезов компютърен томограф за нуждите  на „КОЦ – Пловдив ЕООД“ с цена на томографа – 898 000 лева без ДДС и от това последвали значителни щети за „КОЦ – Пловдив ЕООД“ в размер на сумата от 405 190,92 лева без ДДС, явяваща се разликата между стойността на томографа по договора и реалната пазарна стойност на доставения компютърен томограф, като престъплението е в особено големи размери, представляващо особено тежък случай – престъпление по чл. 219 ал.4 вр. ал.1 от НК.

 

ЗАБЕЛЕЖКА : Посочените дела предстоят да се разгледат от съдебните  състави и към настоящия момент се касае само за обвинения към подсъдимите. Съгласно чл.16 от Наказателно - процесуалния кодекс обвиняемият се смята за невинен  до установяване на противното с влязла в сила присъда.