Схема на разположение на съдебните зали в блоковете на Съдебната палата

       

     Съдебна зала № 1 – Блок А, вход № 1 /от ул. “Йоаким Груев”/, приземен етаж

    Съдебна зала № 2  - Блок А, вход № 1 /от ул. “Йоаким Груев”/, първи етаж

    Съдебна зала № 3 – Блок А, вход № 1 /от ул. “Йоаким Груев”/, първи етаж,     стая № 106 – дежурен съдия наказателно отделение

    Съдебна зала № 5 – Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/ етаж втори

    Съдебна зала № 7 – Блок Б, вход № 3 /от ул. “Йоаким Груев”/, етаж втори

    Съдебна зала № 8 – Блок Б, вход № 3 /от ул. “Йоаким Груев”/, етаж втори

    Съдебна зала № 9 – Блок Б, вход № 3 /от ул. “Йоаким Груев”/, етаж втори

    Съдебна зала № 10 – Блок Б, вход № 3 /от ул. “Йоаким Груев”/, етаж втори.