No 789/2016, XI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 25.10.2018 10:00 8
No 63/2017, XVIII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 23.10.2018 10:00 8
No 319/2017, XIII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 24.10.2018 14:00 8
No 404/2017, XVIII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 23.10.2018 10:00 8
No 406/2017, XIII състав Иск за отмяна на решение на общото събрание на сдружение 24.10.2018 14:30 8
No 495/2017, XIII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 24.10.2018 14:00 8
No 513/2017, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 23.10.2018 15:00 8
No 559/2017, XVIII състав Павлов иск 23.10.2018 10:00 8
No 562/2017, XI състав Искове за прогласяване /обявяване на нищожност/ недействителност на действия и сделки по отношение на кредиторите на несъстоятелността 25.10.2018 10:30 8
No 575/2017, XVIII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 23.10.2018 10:30 8
No 582/2017, XVIII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 23.10.2018 09:30 8
No 653/2017, XVIII състав Иск за отмяна на решение на общо събрание на ТД и нищожност при повторност на отменено решение на орган на ТД 23.10.2018 09:30 8
No 788/2017, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 23.10.2018 14:00 8
No 44/2018, III състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 25.10.2018 10:30 7
No 69/2018, XI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 25.10.2018 09:30 8
No 120/2018, XVIII състав Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН 23.10.2018 09:30 8
No 143/2018, XIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 24.10.2018 13:30 8
No 197/2018, XIII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 24.10.2018 13:30 8
No 270/2018, XVII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 25.10.2018 14:00 8
No 309/2018, XX състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 23.10.2018 14:00 8
No 341/2018, XVII състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност 25.10.2018 13:30 8
No 458/2018, XX състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 23.10.2018 13:30 8
No 483/2018, XVII състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност 25.10.2018 13:30 8
No 520/2018, XVII състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред 25.10.2018 14:30 8
No 555/2018, XI състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 25.10.2018 09:00 8
No 598/2018, XI състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред 25.10.2018 09:00 8