No 403/2013, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 22.1.2018 10:30 8
No 278/2015, XVIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 23.1.2018 09:30 8
No 50/2016, XXIII състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност 26.1.2018 11:00 8
No 270/2016, XXIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 26.1.2018 10:30 8
No 324/2016, XVII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 25.1.2018 15:30 8
No 440/2016, XVII състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност 25.1.2018 13:15 8
No 558/2016, XVIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 23.1.2018 10:00 8
No 571/2016, XII състав Частни търговски дела 22.1.2018 10:30 8
No 791/2016, XVII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 25.1.2018 15:00 8
No 807/2016, XVIII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 23.1.2018 11:00 8
No 12/2017, XVIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 23.1.2018 10:00 8
No 54/2017, XVII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 25.1.2018 14:30 8
No 238/2017, XVIII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 23.1.2018 10:30 8
No 244/2017, XVIII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 23.1.2018 09:30 8
No 350/2017, XII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 22.1.2018 09:00 8
No 437/2017, XVII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 25.1.2018 14:00 8
No 444/2017, XXIII състав Искове за права или правоотношения,породени или отнасящи се до концесия, обществена поръчка или приватизационен договор 26.1.2018 09:30 8
No 477/2017, XII състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред 22.1.2018 09:00 8
No 485/2017, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 23.1.2018 14:30 7
No 518/2017, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 22.1.2018 10:00 8
No 549/2017, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 22.1.2018 09:30 8
No 636/2017, XII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 22.1.2018 09:30 8
No 676/2017, XVII състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност 25.1.2018 13:30 8
No 753/2017, XI състав Частни търговски дела 23.1.2018 14:00 8
No 754/2017, XI състав Частни търговски дела 23.1.2018 14:00 8
No 755/2017, XI състав Частни търговски дела 23.1.2018 14:00 8
No 758/2017, XI състав Частни търговски дела 23.1.2018 14:30 8
No 759/2017, XI състав Частни търговски дела 23.1.2018 14:30 8
No 760/2017, XI състав Частни търговски дела 23.1.2018 14:00 8