No 269/2013, XI състав Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък 26.4.2018 10:00 8
No 807/2015, XXIII състав Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък 27.4.2018 09:30 8
No 807/2015, XXIII състав Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък 27.4.2018 09:30 8
No 50/2016, XXIII състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност 27.4.2018 12:00 8
No 222/2016, XX състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 23.4.2018 13:30 8
No 558/2016, XVIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 24.4.2018 10:00 8
No 163/2017, XI състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност 26.4.2018 09:00 8
No 199/2017, XVIII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 24.4.2018 10:30 8
No 284/2017, XVIII състав Искове за права или правоотношения,породени или отнасящи се до концесия, обществена поръчка или приватизационен договор 24.4.2018 10:00 8
No 293/2017, XXIII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 27.4.2018 10:00 8
No 308/2017, XVIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 24.4.2018 09:30 8
No 316/2017, XXIII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 27.4.2018 11:00 8
No 354/2017, XVIII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 24.4.2018 09:30 8
No 387/2017, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 23.4.2018 14:30 8
No 387/2017, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 23.4.2018 14:30 8
No 439/2017, XX състав Павлов иск 23.4.2018 14:30 8
No 515/2017, XI състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 26.4.2018 10:30 8
No 531/2017, XXIII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 27.4.2018 10:30 8
No 567/2017, XVI състав Искове за прогласяване /обявяване на нищожност/ недействителност на действия и сделки по отношение на кредиторите на несъстоятелността 24.4.2018 14:30 8
No 603/2017, XI състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 26.4.2018 11:00 8
No 614/2017, XX състав Искове за права или правоотношения,породени или отнасящи се до концесия, обществена поръчка или приватизационен договор 23.4.2018 14:30 8
No 733/2017, XX състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 23.4.2018 13:30 8
No 739/2017, XXII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 24.4.2018 10:00 7
No 86/2018, XVI състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност 24.4.2018 13:30 8
No 156/2018, XX състав Искове за прогласяване /обявяване на нищожност/ недействителност на действия и сделки по отношение на кредиторите на несъстоятелността 23.4.2018 15:00 8