No 366/2012, XVII състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност 24.1.2019 13:15 8
No 983/2012, XII състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност 21.1.2019 10:30 8
No 209/2015, XIII състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност 23.1.2019 14:30 8
No 151/2016, XIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 23.1.2019 14:00 8
No 156/2016, XI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 24.1.2019 10:00 8
No 270/2016, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 21.1.2019 10:30 8
No 263/2017, XIII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 23.1.2019 14:00 8
No 603/2017, XI състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 24.1.2019 11:00 8
No 608/2017, XII състав Иск за заплащане на дивидент и равностойността на дружествен дял 21.1.2019 9:00 8
No 728/2017, XIII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 23.1.2019 13:30 8
No 781/2017, XVIII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 22.1.2019 10:30 8
No 79/2018, XVII състав Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН 24.1.2019 13:30 8
No 125/2018, XI състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 24.1.2019 9:30 8
No 256/2018, XI състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 24.1.2019 10:30 8
No 261/2018, XIII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 23.1.2019 14:30 8
No 292/2018, III състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 23.1.2019 14:30 7
No 300/2018, XII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 21.1.2019 9:00 8
No 310/2018, XVIII състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност 22.1.2019 9:30 8
No 324/2018, XI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 24.1.2019 9:30 8
No 337/2018, XII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 21.1.2019 9:00 8
No 369/2018, XVII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 24.1.2019 15:00 8
No 435/2018, XII състав Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН 21.1.2019 9:30 8
No 461/2018, XIII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 23.1.2019 13:30 8
No 509/2018, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 22.1.2019 13:30 7
No 518/2018, XII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 21.1.2019 9:30 8
No 520/2018, XVII състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред 24.1.2019 14:00 8
No 538/2018, XVII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 24.1.2019 15:30 8
No 540/2018, XXII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 22.1.2019 10:00 7
No 541/2018, XV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 24.1.2019 15:00 7
No 579/2018, XVII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 24.1.2019 14:30 8
No 587/2018, XIII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 23.1.2019 13:30 8
No 617/2018, XII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 21.1.2019 9:30, Зала 8 8
No 839/2018, XVIII състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност 22.1.2019 10:00 8
No 840/2018, XVIII състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност 22.1.2019 10:00 8
No 923/2018, XVII състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност 24.1.2019 13:30 8