No 1760/2010, VII състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 23.11.2017 13:30 9
No 1453/2011, II състав Искове за недействителност на гражданско-правни сделки 24.11.2017 09:30 8
No 478/2016, I състав Искове по ЗОДОВ 23.11.2017 11:15 7
No 539/2016, I състав Вещни искове 23.11.2017 09:30 7
No 1777/2016, III състав Искове, основани на неоснователно обогатяване 22.11.2017 14:30 7
No 1924/2016, XV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 23.11.2017 14:00 7
No 2404/2016, IV състав Искове по ЗОДОВ 21.11.2017 10:30 7
No 2741/2016, III състав Вещни искове 22.11.2017 14:00 7
No 2784/2016, IV състав Вещни искове 21.11.2017 11:00 7
No 3069/2016, XV състав Искове за недействителност на гражданско-правни сделки 23.11.2017 15:00 7
No 98/2017, I състав Искове по СК - за произход 23.11.2017 09:00 7
No 98/2017, I състав Искове по СК - за произход 23.11.2017 09:00 7
No 515/2017, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване 21.11.2017 10:15 7
No 788/2017, I състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение 23.11.2017 10:30 7
No 789/2017, VIII състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители 20.11.2017 13:30 9
No 833/2017, III състав Искове, основани на неоснователно обогатяване 22.11.2017 14:00 7
No 897/2017, XV състав Искове по ЗОДОВ 23.11.2017 14:00 7
No 942/2017, VIII състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители 20.11.2017 14:00 9
No 1036/2017, XV състав Искове по ЗОДОВ 23.11.2017 13:30 7
No 1078/2017, VII състав Делба 23.11.2017 13:30 9
No 1276/2017, XXII състав Искове по СК - за произход 21.11.2017 14:00 7
No 1342/2017, IV състав Запрещение 21.11.2017 09:30 7
No 1382/2017, VII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. 21.11.2017 10:30 9
No 1414/2017, XXII състав Вещни искове 21.11.2017 15:00 7
No 1420/2017, IV състав Запрещение 21.11.2017 09:30 7
No 1479/2017, III състав Искове по ЗОДОВ 22.11.2017 15:30 7
No 1481/2017, III състав Искове по ЗОПДНПИ 22.11.2017 15:00 7
No 1629/2017, I състав Искове по ЗОДОВ 23.11.2017 11:00 7
No 1729/2017, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 22.11.2017 09:30 9
No 1883/2017, VII състав Искове за трудово възнаграждение 21.11.2017 10:00 9
No 1899/2017, XXII състав Искове по ЗОДОВ 21.11.2017 13:30 7
No 1989/2017, IX състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители 23.11.2017 09:00 9
No 2112/2017, XIV състав Възражения - чл. 423 ГПК (II инст. ОС) 22.11.2017 09:00 9
No 2303/2017, IX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване 23.11.2017 10:00 9
No 2315/2017, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение 22.11.2017 14:30 9
No 2327/2017, IX състав Павлов иск 23.11.2017 10:00 9
No 2328/2017, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение 20.11.2017 09:00 9
No 2374/2017, XIV състав Искове по ЗОДОВ 22.11.2017 09:30 9
No 2376/2017, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 22.11.2017 14:00 9
No 2379/2017, XV състав Вещни искове 23.11.2017 14:30 7
No 2380/2017, IV състав Вещни искове 21.11.2017 10:00 7
No 2388/2017, V състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ 22.11.2017 15:00 9
No 2425/2017, XIV състав Облигационни искове между съсобственици 22.11.2017 09:30 9
No 2434/2017, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 20.11.2017 09:30 9
No 2483/2017, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 21.11.2017 10:00 9
No 2487/2017, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение 20.11.2017 09:00 9
No 2494/2017, XIV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение 22.11.2017 10:00 9
No 2500/2017, VIII състав Делба 20.11.2017 14:30 9
No 2517/2017, XIV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” 22.11.2017 10:00 9
No 2524/2017, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 22.11.2017 09:00 9
No 2526/2017, XIV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ 22.11.2017 09:30 9
No 2562/2017, VII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение 21.11.2017 09:30 9
No 2564/2017, XIV състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 22.11.2017 09:00 9
No 2578/2017, VII състав Искове за недействителност на правни сделки 21.11.2017 09:00 9
No 2581/2017, V състав Искове, основани на неоснователно обогатяване 22.11.2017 13:30 9
No 2586/2017, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 21.11.2017 09:00 9
No 2597/2017, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 21.11.2017 09:30 9
No 2599/2017, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение 20.11.2017 10:00 9
No 2617/2017, V състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 20.11.2017 09:30 9
No 2626/2017, V състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ 20.11.2017 10:00 9
No 2750/2017, XV състав Искове по СК - допускане на осиновяване 23.11.2017 13:30 7