В Районен съд Асеновград работят: съдии - 7, съдия-изпълнители - 2, съдия по вписванията - 2 и 27 съдебни служители. Председател на съда e Иван Шейтанов.

Полезна информация

            Съдебен район: Община Асеновград, Община Садово, Община Лъки

            Адрес: гр. Асеновград, 4230, ул. “Цар Иван Асен II” № 6

   Банкови сметки(от 01.10.2010 г.):

Обслужваща банка – "Централна Кооперативна Банка"-клон Асеновград

- BIC SWIFT код на банката   CECBBGSF

- за държавни такси,преписи и свидетелства за съдимост:
BG18CECB979031C0844200 

-за съдия изпълнител, вещи лица и свидетели:
BG25CECB979033C0844200

 
e-mail: info@rs-asenovgrad.bg  
  
web: www.rs-asenovgrad.bg

факс:                                            0331/6 33 28                                                       /6 90 66

телефони:

Председател                                   0876 863 314

Съдебен администратор                   0877 494 641

гражданско деловодство                  0878 164 118

                                                     0331 6 22 32

наказателно деловодство                 0878 164 358

съдебно-изпълнителска служба         0878/16 41 10

                                                      0331/6 22 32

служба по вписванията                    0331/6 28 41

 

отвори докладаОтчетен доклад 2016г.

 

герб